EUROCONTRACTS

RYCHLOST a SPOLEHLIVOST
nejlepší řešení pro vaši síť

Úvodní stránka Řešení Sítě vzdáleného dohledu

Sítě vzdáleného dohledu

Veřejné dohledové a zabezpečovací systémy

EC SYSTEM je profesionální řešení pro provoz dohledového systému a monitoring důležitých součástí organizace či vnějšího prostoru prostřednictvím point-to-point a point-to-multipoint video přenosu. Zařízení umožňuje vysokorychlostní streaming s ideálními parametry pro provoz bezdrátového kamerového a zabezpečovacího systému. EC SYSTEM je optimalizován pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí, v extrémních podmínkách i na vzdálených místech. Všechny součásti systému obsahují funkce pro výrazné zlepšení výkonu a spolehlivosti jako je optimalizace provozu pro média (VoIP, video a jiné), prioritizace a flexibilní Quality of Service management.

Aplikace:

  • Bezdrátová infrastruktura pro CCTV a bezpečnostní systémy
  • Konektivita pro dopravní a bezpečnostní kamery, rychlostní radary a jiné

Bezpečný a spolehlivý přístup na Internet s požadavkem na přenos velkých objemů dat či videa v reálném čase se stává prioritou pro mnoho organizací. Soukromé bezpečnostní agentury i státní složky jako policie či hasiči po celém světě spoléhají na pevné bezdrátové řešení, které poskytuje infrastrukturu zabezpečený přenos.

EC SYSTEM point-to-point a point-to-multipoint nabízí vysokou propustnost i dostupnost pro provoz CCTV či zabezpečovacích systémů, které mohou být umístěny ve venkovním prostředí, v náročných podmínkách i na vzdálených místech. Zařízení umožňuje souběžný přenos hlasu, videa i dat, přičemž díky propracovanému Quality of Service managementu je vždy upřednostněna nejdůležitější funkce.

EC SYSTEM lze uplatnit i v dalších složkách veřejného dohledu, jako je monitorování křižovatek, bezpečnosti silničního provozu, rozpoznávání SPZ či řízení silničního provozu. Bezpečnostním agenturám umožňuje možnost plně vlastnit a kontrolovat síťovou konektivitu, stejně jako snížit provozní náklady na přenos dat.

Výhody řešení EC SYSTEM:

  • Vysoká kapacita pro přenos a vícenásobný video streaming
  • Přenos videa v reálném čase
  • Robustní provedení a vysoká spolehlivost
  • Optimalizace pro uplink
  • Plná podpora real-time aplikací
  • Podpora přenosu videa, hlasu i dat
  • Vysoká propustnost a pokrytí
  • Široký výběr z rozsahu kmitočtových pásem

Vysoká kapacita

Základnové stanice i koncová zařízení jsou schopny zpracovat více video toků současně. Sektorová kapacita základnové stanice je jednoduše upgradovatelná od 40 do 240 Mbps, přičemž pro svůj provoz využívá užší část radiového spektra, než tradiční point-to-multipoint bezdrátové systémy. Koncová zařízení EC SYSTEM mají průchodnost v rozmezí 8 až 50 Mbps čisté kapacity kanálu.

Efektivita nákladů

EC SYSTEM nabízí širokou škálu řešení kombinujících pokročilé technologie, jako je MIMO (Multiple Input / Multiple Output) a OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) či Quality of Service pro mnohoúčelové využití zařízení bez dotčení kvality přenosu. Technologie jsou softwarově aktualizovatelné a umožňují uživatelům využívat výhod jednotného stabilního systému.

Optimalizace pro uplink

Veřejné dohledové systémy a systémy pro řízení dopravy obvykle sbírají informace z více míst a následně je streamují do operačního střediska. V důsledku toho aplikace požadují vysokokapacitní vzdálené jednotky s robustní a spolehlivou optimalizací pro uplink. EC SYSTEM je plně optimalizován pro zpracování vysokých nároků uplinku a poskytování vysoké průchodnosti potřebné pro streamování živého videa ve vysoké kvalitě bez přerušení.

Plná podpora real-time aplikací

EC SYSTEM zabezpečuje video streaming v reálném čase a vysoké kvalitě. Operátor může konkrétní datový tok upřednostnit před ostatními a zajistit tak nejnižší možnou latenci. Prioritizaci lze provést pro různé druhy konekcí takovým způsobem, aby i při plném vytížení pásma obsah s nízkou prioritou neovlivňoval přenos důležitých dat.

Robustní konstrukce a spolehlivost

Při venkovním nasazení bezdrátových jednotek je klíčová jejich odolnost vůči vnějším vlivům. Jednotlivé součásti EC SYSTEM disponují robustní konstrukcí, která spolehlivě odolá prachu či vysoké vlhkosti. Zařízení bylo nasazeno v různých zemích po celém světě a jeho spolehlivost je tak otestována i v extrémním prostředí. Vestavěná ochrana před bleskem zajistí nepřetržitý provoz jednotky v nepříznivých podmínkách.

Multifunkční využití

IP síť nasazená pro přenos videa a provoz CCTV může být také použita pro jiné účely, například přenos dat či hlasu. EC SYSTEM disponuje vysokou přepravní kapacitou pro tyto funkce, stejně jako pokročilým Quality of Service managementem, jež zajišťuje nejvyšší prioritu službám dle nastavení. Veškeré real-time aplikace či video přenos budou realizované s minimální latencí i při plném vytížení sítě.

Vysoká propustnost

EC SYSTEM je v režimu point-to-point schopen zajistit čistou kapacitu přenosu až 480 Mbps na dlouhé vzdálenosti při přímé viditelnosti a 240 Mbps bez přímé viditelnosti.

Široký výběr kmitočtových pásem

Zařízení EC SYSTEM pracují na frekvencích 3 GHz, 5 GHz a 6 GH, díky čemuž je možná jejich instalace a spolehlivý provoz i na místech s vytíženým licencovaným pásmem.