EUROCONTRACTS

RYCHLOST a SPOLEHLIVOST
nejlepší řešení pro vaši síť

Úvodní stránka Řešení Státní a soukromé organizace

Státní a soukromé organizace

EC SYSTEM zařízení pro kompletní sítě typu point-to-point a point-to-multipoint, umožnující společnostem různých velikostí a vládním organizacím propojení vzdálených lokalit s centrálou. Síť slouží k vysokorychlostnímu přenosu hlasu, videa i dat v reálném čase a spolehlivému přístupu na Internet. EC SYSTEM může být realizován řešením využívajícím radiová pásma, nebo prostřednictvím optického bezdrátového spoje tzv. optického pojítka (Free Space Optics zařízení- FSO), které je ideální pro vládní instituce a právnické osoby, jež požadují bezdrátový přenos dat s vysokým stupněm zabezpečení a full duplex kapacitou na dlouhé vzdálenosti bez využití radiové technologie.

Rádiové řešení EC SYSTEM umožňuje přímý point-to-point přenos i vytvoření komplexní městské či regionální transportní sítě ve smyslu point-to-multipoint. Je možné vzájemně propojit vzdálené pobočky či sklady prostřednictvím topologie různého tvaru. Řešení je tak ideální pro instituce, které chtějí zvýšit efektivitu a ušetřit náklady nahrazením starších síťových technologií nebo pronajatou kapacitou od některého z operátorů.

EC SYSTEM představuje dostupné, spolehlivé a vysokorychlostní bezdrátové řešení pro propojení jednotlivých částí státu, územně samosprávných celků či právnických osob.

Aplikace:

 • LAN-to-LAN spojení
 • Privátní sítě
 • Propojení vzdálených poboček, bankomatů apod.

Výhody:

 • Vysoká propustnost i na značnou vzdálenost
 • Snížení provozních nákladů oproti pronajaté kapacitě
 • Podpora VPN a Quality of Service
 • Kompletní sada zabezpečovacích funkcí
 • Provoz v nelicencovaných kmitočtových pásmech
 • Spolehlivost v místech s hustým radiovým provozem
 • Bezpečný přenos dat
 • Podpora triple play

Vysoká propustnost

EC SYSTEM point-to-point i point-to-multipoint disponuje vysokým výkonem a upgradovatelnou kapacitou pro přenos hlasu, videa i dat. Je tak ideální volbou pro jednotlivé klienty i právnické osoby se širokou sítí poboček.

Triple play

EC SYSTEM plně podporuje triple play, tedy souběžný přenos videa, zvuku i dat v rámci jedné síťové infrastruktury.

Quality of Service

Propracovaný Quality of Service management zabudovaný v EC SYSTEM zajišťuje, že uživatelům je k dispozici přenosová kapacita odpovídající jejich potřebám, což zabezpečuje hladký chod systému i při vysokém vytížení a zároveň snižuje výdaje na systémové upgrady. Mezi základní Quality of Service funkce obsažené v zařízení EC SYSTEM patří prioritizace, IP TOS/DiffServ, traffic limiting/shaping (absolutní, relativní, kombinovaný) a přesměrování provozu.

Zabezpečení

Zabezpečení sítě je klíčovým prvkem v rámci EC SYSTEM. Uživatelům poskytuje informace o soukromí a ochraně před webovými hrozbami, přičemž zároveň kontroluje jejich přístup k podnikovým zdrojům. Mezi základní součásti systému patří zabudovaný IP Firewalling, tunnelling a ochrana proti průnikům do sítě.

Příklad instalace:

Propojení budov soudu v Mexico City 

Přejít na Point to Point                  Přejít na Point to Multipoint                 Přejít na Optické pojítko

 EC SYSTEM POINT TO POINT              EC SYSTEM SUBSCRIBER TERMINAL                        EC SYSTEM LASEROVÉ POJÍTKO